Wat is Meer van Zonder?

Door het stimuleren en ondersteunen van een ruimer alcoholvrij aanbod, wil Drugpunt een positief signaal geven.

Met dit als insteek, willen we mensen die om welke reden ook liever alcoholvrij drinken, de mogelijkheid geven een keuze te kunnen maken tussen meer dan 2 of 3 - graag caloriearme - alternatieven.

 

Om dit te kunnen verwezenlijken richten we ons tot alle organisatoren van evenementen.

 

Spil van deze campagne is een kwaliteitskenmerk dat aan acties wordt gekoppeld. Belangrijk is dat de campagne leeft bij de mensen en door hen gedragen wordt. Wanneer zij initiatief nemen om een uitgebreider aanbod van alcoholvrije dranken te voorzien, kunnen zij gebruik maken van het kwaliteitskenmerk in de vorm van een logo. Dit kan op allerlei creatieve manieren gebeuren. Organisatoren en initiatiefnemers kunnen op Drugpunt een beroep doen om hierin gesteund te worden. In concreto gaat dit onder andere om advies inzake drank- en barbeleid, aanbod van recepten van alcoholvrije cocktails, verdelen van campagnemateriaal,… 

 

Tot slot kan op deze manier een zeer grote doelgroep worden bereikt, want iedereen feest: van zeer jong tot zeer oud.